Főoldal            Pénztárgép            Elérhetőségeink               Feliratkozás, Üzenet
PÉNZTÁRGÉPFUTÁR

Nemzeti Dohánybolt
Pénztárgépbérlés
Oldalak
Online Pénztárgépek
Regisztráció
Üzleteink:

1136 Bp. Szent László út 4/a.
+36 20 9-246-334
+36 20 228-11-09
1183 Bp. Gyömrői út 79-83.
+36 20 9-246-335

Nyitvatartás: 8-16

  bővebben:>>
Online pénztárgép hírek
A támogatásról

Pénztárgépenként 50 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek december 15-ig az üzemeltetők gépeik Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) való bekötéséhez - ezt tartalmazza a nemzetgazdasági miniszternek a hétfői Magyar Közlönyben megjelent, rendelete.
Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást.  A költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás nyújtható online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép 2013. évi beszerzéséhez.
A támogatást az ilyen pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén igényelheti.
Az üzemeltető akkor jogosult a támogatásra, ha a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik adószámmal, és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, valamint nincs egymillió forintot meghaladó adó- és vámtartozása (kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett).
További feltétel, hogy nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.  A támogatást az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített űrlapon lehet igényelni; a kérelmet az elektronikus bevallás benyújtására kötelezetteknek elektronikusan kell benyújtaniuk.
A kérelem benyújtásának határideje 2013. december 15. A NAV 5-8 napon belül dönt a kérelem befogadásáról vagy elutasításáról, és megküldi az üzemeltetőnek - pénztárgépenként - a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is, valamint közli az adóalanyt megillető támogatás összegét.

Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor kell átadnia az eladónak, legkésőbb 2013. december 31-ig. A támogatás kiutalását az eladó a csökkentett vételáron értékesített és legkésőbb 2013. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után az állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. január 31-ig, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti.
A PTGREG adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek (üzemeltetők) elektronikusan kötelesek benyújtani, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.

Papír alapú adatlapot a NAV ügyfélszolgálatain igényelhet.
1. Üzembe helyezési kód igénylése

A NAV honlapján található PTGREG adatlapon meg kell igényelni minden egyes darab új online típusú pénztárgépre az üzembe helyezési kódot, függetlenül attól, hogy jogosult e az 50.000 Ft támogatásra vagy sem.
A PTGREG adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek (üzemeltetők) elektronikusan kötelesek benyújtani, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Papír alapú adatlapot a NAV ügyfélszolgálatain igényelhet.
       
A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére, a kérelem postai úton történő megküldése esetén pedig a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton kerül megküldésre.
Fontos: Elektronikus úton történő igénylés esetén, az elektronikus tárhelyre érkező, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot ki kell nyomtatni és el kell menteni, mert 30 nap után törlődik a tárhelyről!
A támogatási jogosultság megítélésében segítséget nyújt a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet, továbbá az ezzel kapcsolatos NAV közlemény, valamint a PTGREG adatlap kitöltési útmutatója.

Kitöltéssel kapcsolatos segítség:

A kitöltéssel kapcsolatos részletekről mindenképpen tájékozódjon a PTGREG adatlap kitöltési útmutatójában.
· A főlap (D) blokkjában mindenképpen javasoljuk bejelölni a hozzájárulást, hogy a NAV átadja a távközlési szolgáltató részére a távközlési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat (adószám, név, székhely, üzemeltetési hely). Ezen adatok távközlési szolgáltatók felé történő átadására a távközlés szerződés gyorsabb és hiánytalan megkötése érdekében van szükség.
· Amennyiben Ön nem jogosult a támogatásra, úgy a főlapon kívül a PTGREG-01 lapot kell kitöltenie.
· Amennyiben Ön jogosult támogatásra, úgy a PTGREG-TAM-01 lap megfelelő kitöltése után a PTGREG-TAM-02 lap kitöltése szükséges.
· Amennyiben Önnek több pénztárgép beszerzésre van szüksége, mint amennyire támogatást igénybe tud venni, akkor minden lapot ki kell töltenie azzal, hogy a PTGREG-TAM-02 lapon csak azt a mennyiséget kell szerepeltetni, amire támogatást tud igénybe venni (max. 5db), a PTGREG-01 lapon pedig már csak a fennmaradó mennyiséget kell szerepeltetni, amire már nem vonatkozik a támogatás.
· PTGREG-01 lap (A) blokkjában szerepeltetni kell azt a nem támogatásos pénztárgép összmennyiséget, ami régi gépek lecserélésére és azon felül esetlegesen további gépek beszerzésre vonatkozik. Ebből a mennyiségből a (C) blokkban fel kell sorolni a lecserélendő gépek adómemóriájának AP számát az a) oszlopban. (Az ott szereplő AEE AP száma a későbbiekre vonatkozik, amikor már rendelkezik online típusú, AEE-s pénztárgéppel, és annak valamilyen okból cserélni kell az AEE-jét.)
· Azokra a pénztárgépekre vonatkozóan (max. 5db), amelyekre igénybe veheti a támogatást, a PTGREG-TAM-02 lapot kell kitölteni, megadva a lecserélendő pénztárgép AP számát és típusát a (B) blokkban.
· Az AP szám a nyugta és napi zárás alján található, AP jel utáni 9 jegyű szám.
· A PTGREG-01 valamint PTGREG-TAM-02 lapot üzemeltetési helyenként (telephelyenként) kell kitölteni, azaz annyi ilyen lapot, amennyi üzemeltetési hellyel (telephellyel rendelkezik). Ezeken a lapokon üzembe helyezési kódot gépenként kell igényelni, azaz minden darab pénztárgép egyedi üzembe helyezési kódot kap a NAV-tól.
· Ha Ön mozgó árus, a székhelyét szíveskedjen feltüntetni üzemeltetési címként.

2. Pénztárgép beszerzés, vásárlás, üzembe helyezés

Fontos: Mivel jelenleg még nincs MKEH forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép, így még nem vásárolható és nem rendelhető ilyen típusú pénztárgép! Megrendelést a forgalmazási engedély meglétét követően veszünk fel az Euro-150TE Flexy online típusú pénztárgépre. Addig előjegyzést veszünk fel erre a típusra, ami nem kötelezi Önt semmire!
A pénztárgépek fejlesztés és engedélyeztetés alatt vannak. Az Euro-150 Flexy pénztárgép ára az MKEH forgalmazási engedély meglétét követően kerül meghatározásra. Irányár: 120.000,- Ft + ÁFA  +  üzembe helyezés, mínusz a támogatás összege.
A pénztárgép megvásárlásához, üzembe helyezéséhez szükség lesz az 1. pontban szereplő üzembe helyezési kódra – gépenként – ezért azt hozza magával pénztárgép vásárláskor. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizzük, majd a támogatás mértékével csökkentett áron értékesítjük Önnek a pénztárgépet.
Az üzembe helyezési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az adóügyi ellenőrző egység kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, amely válaszüzenettel üzembe helyezi a pénztárgépet.

3. Szolgáltatási szerződés és karbantartási szerződés kötése

A pénztárgépekbe beépített SIM chipek biztosítják a pénztárgép AEE-je és a NAV szervere közötti kommunikációt, zárt rendszeren (tehát nem meglévő pl. vezetékes vagy mobil interneten keresztül csatlakozik a gép a NAV szerveréhez, hanem a beépített, nem cserélhető SIM chippel). A SIM chip képes arra a Rendelet értelmében, hogy csatlakozni tudjon bármelyik mobil szolgáltató hálózatára (belföldi roaming) – kizárólag magyarországi mobilhálózatokra.
A pénztárgépben működő SIM chipre, azaz mobil adatkapcsolatra vonatkozóan, a pénztárgép vásárlásakor szolgáltatási szerződés megkötése szükséges (kivéve, ha egyedi mentességgel rendelkezik a NAV kapcsolatra vonatkozóan). A szolgáltatásra vonatkozó havidíj megállapítása még nem történt meg.
A Rendeletben előírt éves felülvizsgálatra vonatkozóan karbantartási szerződés megkötése szükséges, szintén a pénztárgép vásárlásakor.

2013.06.06.
Online pénztárgép vásárlás menete
Döntött a kormány: haladékot ad a pénztárgépek cseréjére

Giró-Szász András kormányszóvivő szerdai tájékoztatása szerint a kisvállalkozások haladékot kapnak a pénztárgépek online bekötésére: az eredeti június 30-i határidőt az esetükben szeptember elsejére tolták ki.
A kisvállalkozások engedményt kapnak

A kormányszóvivő szerda délelőtti tájékoztatóján bejelentette: a kormány a tegnapi ülésén döntött arról, hogy a kisvállalkozások esetében a pénztárgépek online bekötésére vonatkozó június 30-i határidőt szeptember elsejére tolja ki. Giró-Szász András emlékeztetett arra, hogy a döntést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kezdeményezte, miután múlt pénteken találkozott az illetékes szervezetekkel.

Varga Mihály múlt pénteken ismertette: a szervezetek javasolták a határidő kitolását, hogy legyen elég idő a felkészülésre.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz így a költségvetésbe tervezett plusz áfabevételekkel, a kormányszóvivő mindenkit megnyugtatott: a 6-8 hetes csúszás nem okoz bevételkiesést az NGM számításai szerint. Az áprilisi és májusi áfabevételek ugyanis a vártnál nagyobb összegben teljesültek, vagyis fehéredési hatást okozott már a pénztárgépek online bekötésének híre is. Emellett a kiskereskedelmi forgalom is növekszik - magyarázta. Ez a két tényező pedig kompenzálja a 6-8 hetes kiesést. És emellett még a tartalékok is rendelkezésre állnak szükség esetén - mondta.

2013.06.12.
Itt az első engedélyes online pénztárgép

A Laurel Kft. ma bejelentette, hogy Smart Kassza nevű pénztárgépe megkapta a forgalmazási engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól, így végre elkezdődhet az átállás. Üröm az örömben, hogy az engedélyt nyert modell kiskassza, azaz olyan kereskedelmi egységekbe szánt modell, ahol a pénztárgépek nincsenek készletnyilvántartó programmal összekötve, és nincs szükségük árucikkeket tartalmazó forgalmi adatokra. A cserére kötelezettek 80 százaléka ebbe a kategóriába esik, tehát egy jelentős réteg számára még mindig nincs megrendelhető típus, a határidő pedig vészesen közeledik.


Szabó Ervin, a Laurel ügyvezető igazgatója a Népszabadság Online-nak elmondta, hogy a próbaüzem után elindítják a sorozatgyártást az erre szerződött lengyelországi gyárban. Hozzátette, hogy még számukra is kihívás lesz legyártani a várhatóan megrendelésre kerülő több tízezer darabot, így az a cég, amelyik nem tudja megszerezni a forgalmazási engedélyt a következő napokban, nagyon nehezen fog tudni piacra lépni.

Az elhúzódó engedélyeztetési folyamatnak köszönhetően várhatóan készülékhiány, és ennek következtében kapkodás és káosz lesz majd a augusztusban, amikor a legtöbb kereskedelmi egység megpróbálja majd lecserélni régi eddigi pénztárgépeit. A váltás nem lesz olcsó – a Laurel modellje a mostani információk szerint 170-200 ezer forint között lesz, ebből 50 ezret áll majd a kormány a meghirdetett támogatási program keretén belül.

Frissítés: közben nyilatkozott Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek, ez alapján még két cég (a Micra-Metripond Kft. és a Montel Informatika Kft.) kapott engedélyt.

Pankucsi azt is elmondta, hogy az NGM mintegy 200 ezer pénztárgép cseréjére számít, és a NAV a határidő letelte után sem fog büntetni, amennyiben a kereskedő bizonyítani tudja, hogy már leadta megrendelését valamelyik új típusú pénztárgépre(itt).     

2013.07.20.
A Telekom is belép a pénztárgépbizniszbe

Index,MTI
2013. augusztus 15., csütörtök 20:24 |

Külön szolgáltatáscsomatot állított össze a Magyar Telekom az online adatkapcsolatra képes pénztárgépeket üzemeltető kereskedők részére. A cég 2300 forintért komplex csomag ad a boltosoknak.

A speciális szolgáltatáscsomag lehetővé teszi a NAV rendszere és a pénztárgépek közötti adatkommunikációt, és ügyfélszolgálati támogatást is tartalmaz.

A szolgáltatás elérhető minden olyan ügyfélnek, aki pénztárgépet használ, legalábbis minden olyan pénztárgépben használható, amelyekbe a cég által kibocsátott SIM-kártyákat lehet használni. A Telekom megállapodott a pénztárgép-forgalmazó Alt Cash Kft.-vel, így szolgáltatáscsomagja mellé pénztárgépet is kínál, amely mellé SIM-kártyát is ad.

A Telekom ezzel beárazta a szolgáltatást, eddig ugyanis nem lehetett megbecsülni, hogy mennyit kérnek majd a telekommunikációs cégek ezért a szolgáltatásért.

2013.08.16.
NDN minősített trafik program
Véghatáridő a pénztárgépcserére

2014. július 31. 18:03

A véghatáridőről egyeztetett ma a Pénztárgép Munkabizottság. A vállalkozások augusztus 31-e után már csak online pénztárgépet használhatnak.
Több mint 148 ezer online pénztárgép áll összeköttetésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. A forgalmazók jelentése szerint augusztus végéig több
ezer pénztárgép azonnal beüzemelhető. Vagyis a pénztárgéphasználatra köteles vállalkozásnak nincs más dolga, mint felkeresni a gyártót vagy a forgalmazót.
A rendelés azonnal teljesíthető, hiszen az online kasszák a gyártók, a forgalmazók raktáraiban, polcain vannak.

A kormány a véghatáridőt – a pénztárgépre kötelezett vállalkozókra való tekintettel – többször is meghosszabbította. Bízva a jogkövetőkben a bírságolásnál
lehetőséget adott az adóhatóságnak, hogy mérlegeljen. Ha a revizor úgy ítélte meg, hogy a vállalkozás mindent elkövetett annak érdekében, hogy mielőbb
beüzemelje a pénztárgépet, nem szankcionált.

Az adóhatóság az elmúlt hónapokban azt tapasztalta, hogy sokan trükköznek, azért, hogy a lehető legkésőbb kelljen olyan pénztárgépbe ütni a bevételt, amelyik
az adatokat azonnal továbbítja a NAV kockázatelemzőinek. A rendszert kijátszó vállalkozások a megrendelt pénztárgépet nem veszik át, nem fizetnek előleget,
vagy a megrendelést visszamondva új forgalmazót keresnek fel.

A kormány a tisztességes, jogkövető, régóta online kasszát használó vállalkozások és a költségvetési bevételek növelése érdekében döntött a véghatáridő kitűzése mellett.

Az a vállalkozás, amelyik szeptember elsejétől nem online pénztárgépet használ, komoly szankcióra számíthat. Az átállást elmulasztó céget egymillió forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtja a NAV, és az üzlethelységet is lezárhatja 12 nyitvatartási napra.

A Kormány 2012. október 5-én döntött az online pénztárgépek bevezetéséről. Széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés követően 2013. február 15-én meg
is jelent a  konkrét időpontokat és  ütemezést tartalmazó pénztárgéprendelet. Az átállás elősegítése érdekében  2013-ban megalakult a Pénztárgép Munkabizottság,
melyben az összes érdekelt fél részt vett.

Majd két év felkészülési idő után  lezárul a feketegazdaság elleni küzdelem egy igen fontos szakasza, és szeptembertől minden pénztárgép használatra kötelezett
vállalkozásnál online kassza üzemel.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Véghatáridő a pénztárgépcserére

2014. július 31. 18:03

A véghatáridőről egyeztetett ma a Pénztárgép Munkabizottság. A vállalkozások augusztus 31-e után már csak online pénztárgépet használhatnak.
Több mint 148 ezer online pénztárgép áll összeköttetésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. A forgalmazók jelentése szerint augusztus végéig több
ezer pénztárgép azonnal beüzemelhető. Vagyis a pénztárgéphasználatra köteles vállalkozásnak nincs más dolga, mint felkeresni a gyártót vagy a forgalmazót.
A rendelés azonnal teljesíthető, hiszen az online kasszák a gyártók, a forgalmazók raktáraiban, polcain vannak.

A kormány a véghatáridőt – a pénztárgépre kötelezett vállalkozókra való tekintettel – többször is meghosszabbította. Bízva a jogkövetőkben a bírságolásnál
lehetőséget adott az adóhatóságnak, hogy mérlegeljen. Ha a revizor úgy ítélte meg, hogy a vállalkozás mindent elkövetett annak érdekében, hogy mielőbb
beüzemelje a pénztárgépet, nem szankcionált.

Az adóhatóság az elmúlt hónapokban azt tapasztalta, hogy sokan trükköznek, azért, hogy a lehető legkésőbb kelljen olyan pénztárgépbe ütni a bevételt, amelyik
az adatokat azonnal továbbítja a NAV kockázatelemzőinek. A rendszert kijátszó vállalkozások a megrendelt pénztárgépet nem veszik át, nem fizetnek előleget,
vagy a megrendelést visszamondva új forgalmazót keresnek fel.

A kormány a tisztességes, jogkövető, régóta online kasszát használó vállalkozások és a költségvetési bevételek növelése érdekében döntött a véghatáridő kitűzése mellett.

Az a vállalkozás, amelyik szeptember elsejétől nem online pénztárgépet használ, komoly szankcióra számíthat. Az átállást elmulasztó céget egymillió forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtja a NAV, és az üzlethelységet is lezárhatja 12 nyitvatartási napra.

A Kormány 2012. október 5-én döntött az online pénztárgépek bevezetéséről. Széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés követően 2013. február 15-én meg
is jelent a  konkrét időpontokat és  ütemezést tartalmazó pénztárgéprendelet. Az átállás elősegítése érdekében  2013-ban megalakult a Pénztárgép Munkabizottság,
melyben az összes érdekelt fél részt vett.

Majd két év felkészülési idő után  lezárul a feketegazdaság elleni küzdelem egy igen fontos szakasza, és szeptembertől minden pénztárgép használatra kötelezett
vállalkozásnál online kassza üzemel.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Szüneteltetés

Tájékoztatjuk, hogy a 2015. január 1-én hatályba lépett 47/2014. (XII. 30.) NGM. rendelet 9 §. szerint a korábbi erre vonatkozó 74/2013-as rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészült ki:
„(2a) A szolgáltatás szüneteltetésének idejére a hatósági árat nem kell megfizetni, a szolgáltató a szüneteltetés megkezdésekor és a szolgáltatás újabb megkezdésekor sem számíthat fel díjat az üzemeltető terhére.”
A fentiek értelmében a Szolgáltatónál bejelentett, az üzemeltetés alatt szüneteltetett pénztárgépek 2015. január 1-től az Előfizetői Szolgáltatás szüneteltetési idejére mentesülnek a havidíj fizetése alól. Ezen nyilatkozatot kizárólag postai úton, tértivevényes,- vagy ajánlott levél formájában áll módunkban befogadni. A szüneteltetés iránti kérelmet az Előfizető köteles a szüneteltetés kezdő dátuma előtt legalább 15 nappal előbb bejelenteni a Szolgáltatónál, azaz ezen időpontig a tértivevényes, vagy ajánlott levél Szolgáltató részére történő postai kézbesítésének meg kell történnie.
A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről a Szolgáltató a NAV-ot értesíti.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV állásfoglalásának megfelelően a szüneteltetés időtartama legalább 30 nap, ennél rövidebb időre az ÁSZF-nek megfelelően nem áll módunkban a beállítást elvégezni. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szüneteltetés maximális időtartama 12 hónap. Az Üzemeltető a szüneteltetés tényéről a NAV-ot köteles tájékoztatni a NAV honlapján megadottak szerint.
A szüneteltetés megszüntetését (a pénztárgép visszakapcsolását) tértivevényes vagy ajánlott levélben, vagy az Üzemeltető a telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-5100 683), szóbeli bejelentéssel kérheti.
Amennyiben az Üzemeltetőnek kizárólag szüneteltetett pénztárgépe van, úgy a szüneteltetés idejére nem készül számla.